Tarieven

Incasso van uw onbetaalde facturen op basis van no cure, no pay

 

  • No cure, no pay voor minnelijke incasso
  • Incassokosten worden op uw debiteur verhaald
  • Fixed fees voor rechtsmaatregelen
  • Kosteloos advies voordat wij uw zaak opstarten

Incassokosten calculator

Bereken hier gemakkelijk uw incassokosten. Vul eerst in of uw debiteur een bedrijf of particulier is en daarna het bedrag.

Tarieven minnelijke incassoprocedure

De Nederlandse incassowetgeving maakt het mogelijk de kosten voor de incasso van uw facturen volledig op uw debiteur te verhalen. Uw debiteur voldoet dus onze kosten en u ontvangt uw hoofdsom. Wanneer uw vordering niet of niet geheel kan worden verhaald geldt no cure, no pay.

  • No cure, no pay voor minnelijke incasso
  • Uw debiteur betaalt de incassokosten
  • Geen dossierkosten
  • Minimaal kostenrisico

No cure, no pay werkt bij ons als volgt:

1. Hoofdsom, rente en incassokosten geïncasseerd

U ontvangt:  Uw hoofdsom.

U heeft geen kosten: Uw debiteur heeft de incassokosten voldaan. U heeft daarom geen kosten aan de incassozaak.

2. Hoofdsom (gedeeltelijk) voldaan

U ontvangt: Minimaal 85 % van het geïncasseerde bedrag. 

Incassokosten: De kosten bedragen voor u maximaal 15 % van het geïncasseerde bedrag met een minimum van € 40,-. Deze situatie geldt als uw debiteur uw facturen wel (gedeeltelijk) heeft voldaan, maar niet de incassokosten.

3. Niets geïncasseerd

U ontvangt: Er is in het minnelijke traject geen bedrag geïncasseerd. U ontvangt een advies en kostenopgave voor eventuele rechtsmaatregelen of een advies om de vordering als oninbaar af te boeken.

Incassokosten: U heeft geen kosten aan de incasso van uw vordering.  

Heeft u vragen?

Bel ons op +31 (0)20 6538530 of e-mail naar info@hhlaw.nl 

No cure no pay voor minnelijke incasso

In de minnelijke incassoprocedure werken wij op basis van no cure, no pay. Voor rechtsmaatregelen en juridische procedures werken wij uitdrukkelijk niet op basis van no cure, no pay. Lees meer over onze gerechtelijke tarieven in de tekst hiernaast. 

Hoe werkt no cure no pay?

No cure, no pay houdt in dat wij u geen incassoprovisie in rekening brengen voor een niet geslaagde incasso. In de meeste gevallen waarin wij uw facturen incasseren verhalen wij ook de incassokosten en de rente. U ontvangt dan uw volledige hoofdsom. De incassokosten en rente zijn de vergoeding voor onze werkzaamheden. In het geval dat de incassokosten niet verhaald kunnen worden, betaalt u slechts een incasso provisie over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag. U ontvangt in dat geval altijd minimaal 85% van het totaal geïncasseerde bedrag.

Betwiste vorderingen

In het geval dat blijkt dat uw debiteur uw vordering gemotiveerd betwist kan een zaak door ons worden aangemerkt als een juridisch geschil. In dat geval kunnen wij uw dossier niet op basis no cure, no pay behandelen, maar geldt ons uurtarief ad € 225,- exclusief btw. U krijgt bij een juridisch geschil uiteraard altijd eerst een advies en kostenindicatie van ons voordat wij met uw dossier verder gaan. Wij zullen dan ook toelichten waarom uw vordering niet als no cure, no pay incassozaak kan worden behandeld. Mocht u op basis van onze kostenopgave en advies de zaak toch niet willen doorzetten, dan wordt het dossier gesloten conform de op dat moment nog geldende no cure, no pay voorwaarden.       

 

Kosten gerechtelijke incasso

Hieronder ziet u met welke kosten u rekening dient te houden bij gerechtelijke procedures. U ontvangt sowieso altijd een duidelijke kostenopgave van ons voordat wij een gerechtelijke procedure opstarten voor uw incassozaak. Pas na uw akkoord zullen wij de rechtmaatregelen voor u opstarten.

Salaris gemachtigde: Dit zijn de kosten voor het opstellen van de gerechtelijke stukken, zoals de dagvaarding, het faillissementsrekest of een beslagrekest. Dit is ook de vergoeding voor alle tijd die uw advocaat verder aan uw zaak besteedt. Bijvoorbeeld bij de mondelinge behandeling van uw zaak in de rechtbank. 

Griffierechten: Dit zijn de kosten die u betaalt aan de rechtbank om uw zaak te behandelen. 

Explootkosten: Waneer u een rechtsmaatregel opstart worden de gerechtelijke stukken aan uw debiteur betekend door een deurwaarder. De kosten voor dit soort ambtshandelingen door deurwaarders zijn wettelijk bepaalt is het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

Informatiekosten: Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor KvK uittreksels en kosten voor uittreksels uit de Basisregristratie personen (BRP). 

 

Ervaringen van onze klanten

Als u voor 16:00 uur uw incasso aan ons overdraagt, nemen wij vandaag nog contact op met uw debiteur.

Incasso overdragen

Heeft u nog vragen? Of wilt u uw incassozaak eerst met ons bespreken? Ga dan naar onze contactpagina.