Incasso bij particuliere debiteur

No cure, no pay incasso conform de Wet Incassokosten (WIK)

 

 • Lage kosten: Incassokosten worden verhaald op uw debiteur
 • 24/7 online inzage in uw dossiers
 • Direct actie in dossiers aangeleverd voor 16:00 uur
 • Werkwijze conform Wet Incassokosten (WIK)
 • Kosteloze check van uw voorwaarden en aanmaningen

Incasso voor vorderingen op een particulier

Bij incasso op een particuliere schuldenaar gelden de regels van de Wet Incassokosten (WIK). Deze wet heeft tot doel particuliere schuldenaren te beschermen tegen oneerlijke incassokosten en incassopraktijken. Helaas werken nog steeds veel bedrijven niet volgens deze regels en gaan zelfs veel incassobureaus nog steeds in de fout. Als u uw incassodossiers bij ons onderbrengt bent u ervan verzekerd dat uw zaken wel volgens de regels van de WIK worden behandeld.

 

 • No cure, no pay voor minnelijke incasso
 • Werkwijze confrom regels van de Wet Incassokosten
 • 24/7 online inzage in uw dossiers
 • >90% wordt minnelijk geïncasseerd
 • Uw reputatie in goede handen

1. Dossier indienen

Draag voor 16:00 uur uw vordering aan ons over en wij starten dezelfde dag uw incassozaak

2. Sommatie per post, e-mail en SMS

Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur per post, e-mail en SMS met een iDeal betaallink

3. Direct telefonisch contact

De dag na het verzenden van de sommatie nemen wij telefonisch contact op met uw debiteur

4. Betaling

Geïncasseerde bedragen worden gemiddeld binnen 2 dagen aan u overgemaakt

Heeft u vragen?

Bel ons op +31 (0)20 6538530 of e-mail naar info@hhlaw.nl 

Minnelijke incasso

Holthuizen Incasso advocaten

In het minnelijke incassotraject werken wij op basis van no cure, no pay. U kunt uw dossier tot in detail online volgen en uw vaste contactpersoon en advocaat staan altijd voor u klaar. Wij houden uiteraard rekening met uw wensen en zorgen dat onze aanpak naadloos aansluit op uw voortraject.

Direct actie 

Wij schrijven uw debiteur uiterlijk binnen 24 uur aan per post, e-mail en SMS. In al onze communicatie zit een iDeal betaallink, zodat uw debiteur gemakkelijk kan betalen.

Advies vooraf:

Voordat u een dossier aan ons uit handen geeft kunt u hierover altijd kosteloos (juridisch) advies bij ons inwinnen. Zo weet u vooraf of u de juiste stappen heeft ondernomen.

Persoonlijke aanpak

 U krijgt een vaste incassospecialist en een vaste advocaat toegewezen. Uw incassospecialist zal uw incassozaken van begin tot eind te behandelen en is uw primaire aanspreekpunt. Uw advocaat staat u bij in meer complexe zaken, gerechtelijke procedures en met juridisch advies.

24/7 online inzicht

U kunt de voortgang en resultaten van uw incassozaken volgen in ons online incassoportal HHonline. U heeft toegang tot meerdere functionaliteiten zoals: Online aanmelden van dossiers, dossierinzage op detailniveau, doorgeven betalingen, online reageren, inzage en download van documenten en declaraties, toegang tot kredietinformatie en het exporteren  van uw dossier data.

E-mailupdates

Bij relevante wijzigingen in uw dossiers ontvangt u van ons incassoportal per e-mail updates. 

Minimaal kostenrisico

 De Nederlandse incassowetgeving maakt het mogelijk om de kosten voor de incasso van uw vordering op uw debiteur te verhalen. Uw debiteur voldoet dus onze kosten en u ontvangt uw volledige hoofdsom. Bij ons krijgt u naast uw hoofdsom ook de voor u geïncasseerde rente. Wanneer uw vordering niet of niet geheel kan worden verhaald in het minnelijke incassotraject geldt no cure, no pay.   

Voldoet u aan de regels van de WIK?

Holthuizen Incasso advocaten

Wanneer u of uw incassopartner niet volgens de regels van de WIK handelt heeft dit meerdere ongewenste effecten:

 1. U handelt in strijd met de wet en een rechter zal de incassokosten in een gerechtelijke procedure afwijzen.
 2. Indien u of uw incassopartner strijdig met de wet handelt kan dit tevens uw reputatie bij uw klanten en op social media ernstig schaden.

Wij zullen u adviseren hoe u uw aanmaantraject correct kan inrichten conform de Wet Incassokosten. Zo weet u zeker dat u correct handelt en u bij wanbetaling volledig in uw recht staat.

De veertiendagenbrief

De veertiendagenbrief is de verplichte aanmaning die u moet verzenden conform de WIK. Deze aanmaning moet aan een aantal voorwaarden voldoen. 

 1. U moet een betalingstermijn geven van 14 dagen, ingaande de dag nadat de bief bij uw debiteur is bezorgd. 
 2. U moet het exacte bedrag aan incassokosten vermelden in de veertiendagenbrief.
 3. U moet vermelden dat de incassokosten verschuldigd zullen zijn na het verstrijken van de betalingstermijn van de veertiendagenbrief.

Tips voor de veertiendagenbrief: 

 1. Gebruik in uw veertiendagenbrief één van de volgende twee zinnen voor de betaaltermijn: "uiterlijk binnen 14 dagen ingaande de dag nadat deze brief bij u is bezorgd" of "uiterlijk 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd".
 2. Bereken de correcte incassokosten voor uw vordering met de calculator op onze website.
 3. Houdt bij het uit handen geven goed rekening met de betaaltermijn en de dag dat de brief op zijn laatst bij debiteur kan zijn bezorgd.18 dagen na verzending is een goede stelregel.
 4. Een e-mail met lees- en ontvangstbevestiging lost een hoop rekenwerk met de bezorgtermijn van de post op.
 5. Als u echt zeker wilt zijn dat de veertiendagenbrief door uw debiteur is ontvangen kunt u deze aangetekend verzenden. Dit is geen verplichting en gezien de bijkomende kosten niet altijd wenselijk.
 6. Indien uw debiteur de vordering na het verstrijken van de gestelde termijn voldoet kunt u zelf desgewenst alsnog de incassokosten van uw debiteur vorderen. De incassokosten zijn na het verstrijken van de betaaltermijn dan namelijk direct verschuldigd en opeisbaar.

Download hier een voorbeeld van een correcte veertiendagenbrief:

Downloads


Voorbeeld Veertiendagenbrief / Aanmaning conform WIK

Als u voor 16:00 uur uw incasso aan ons overdraagt, nemen wij vandaag nog contact op met uw debiteur.

Incasso overdragen

Heeft u nog vragen? Of wilt u uw incassozaak eerst met ons bespreken? Ga dan naar onze contactpagina.

Bekijk hier de verschillen tussen  incassopartners:

  Incasso-Advocaat Deurwaarder Incassobureau

No cure, no pay voor minnelijke incasso

Verplichte derdenrekening (uw gelden gewaarborgd)

Procederen voor zaken > € 25.000

Faillissementsaanvragen

Conservatoire beslaglegging (Beslaglegging voor vonnis)

Verplichte vakopleiding en bijscholing

Toezicht op handelen (tuchtrecht)

Beëdigd door rechtbank

Toegang tot informatie overheidsregisters

 

 

Ervaringen van onze klanten

Het voordeel van een incasso-advocaat

Wist u dat ons advocatenkantoor niet duurder is voor incassozaken dan een incassobureau of deurwaarder? Wij werken namelijk allemaal binnen dezelfde wettelijke kaders voor incassokosten.  Uw voordeel is echter dat u bij ons veel meer terug krijgt voor dat zelfde incassotarief.

Juridische kennis & expertise

Complexere en betwiste dossiers worden direct door onze gespecialiseerde advocaten behandeld. Zo worden uw belangen direct daadkrachtig vertegenwoordigd en kan een gang naar de rechter vaak worden voorkomen. 

Alle rechtsmaatregelen direct beschikbaar

Alleen een advocaat kan alle rechtsmaatregelen inzetten om uw facturen te verhalen. Zo kunnen wij ook vorderingen boven €25.000,- aanhangig maken bij de rechtbank. Ook kunnen wij het faillissement van uw debiteur aanvragen en een conservatoir beslag leggen (beslag voor vonnis).

Aanvullend onderzoek

Elk dossier wordt door ons direct inhoudelijk beoordeeld. Waar nodig doen wij aanvullend onderzoek naar uw debiteur.

Hoogste opleidingsniveau:

Iedereen kan een incassobureau beginnen, een advocaat wordt je pas na een universitaire opleiding.

Toezicht door de Orde van Advocaten

Wij werken conform de wettelijke voorschriften en hierop wordt ook toegezien door de Orde van Advocaten. 

Toegang tot informatie overheidsregisters

Als advocatenkantoor hebben wij toegang tot informatie van de overheid, zoals de Basisregristratie Personen (BRP). 

Wilt u uw incasso overdragen? 

U kunt uw onbetaalde facturen eenvoudig aan ons overdragen met de knop onder deze tekst. Wilt u eerst nog advies? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Hieronder ziet u waar u bij ons op kan rekenen bij de incasso van uw vordering. 

Kosteloos advies vooraf

Voordat u een dossier aan ons uit handen geeft kunt u hierover altijd kosteloos (juridisch) advies bij ons inwinnen. 

Direct actie 

Uw debiteur wordt uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van uw dossier door ons gesommeerd. Dossiers voor 16:00 uur aangeleverd worden in de regel dezelfde dag nog opgestart.

Lage kosten

Uw debiteur betaalt de incassokosten en als verhaal van uw vordering niet mogelijk is geldt no cure, no pay. Uw kostenrisico is daarmee minimaal. 

Vaste contactpersonen:

U krijgt een vaste incassospecialist en incasso-advocaat toegewezen die gedurende het hele traject voor u klaar staan en altijd telefonisch en per mail voor u bereikbaar zijn.

Online inzage

Ons online incassoportal geeft u 24/7 actueel inzicht in de voortgang van uw dossiers. 

Snel uw geld 

Ontvangen betalingen worden in gemiddeld 2 werkdagen naar u doorgestort. De gelden van onze cliënten worden verwerkt  conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uw geld wordt dus veilig beheerd.

Als u voor 16:00 uur uw incasso aan ons overdraagt, nemen wij vandaag nog contact op met uw debiteur.

Incasso overdragen

Heeft u nog vragen? Of wilt u uw incassozaak eerst met ons bespreken? Ga dan naar onze contactpagina.