Incasso zakelijk

Incasso van uw onbetaalde facturen op basis van no cure, no pay

 

  • No cure, no pay voor minnelijke incasso
  • Incasso online indienen en 24/7 inzage
  • Direct actie in dossiers aangeleverd voor 16:00 uur
  • Lid specialistenvereniging voor incasso-advocaten
  • Alle rechtsmaatregelen direct inzetbaar

Voor vragen bel 020-6538530 of stel uw vraag hier.

Incassokosten calculator

Bereken hier gemakkelijk uw incassokosten. Vul eerst in of uw debiteur een bedrijf of particulier is en daarna het bedrag.

Incasso voor vorderingen op bedrijven

De meeste zakelijke incassozaken lossen wij op in het minnelijke incassotraject. Wij kunnen echter ook direct alle mogelijke rechtsmaatregelen inzetten om uw onbetaalde facturen te incasseren. Onze incassospecialisten en advocaten zorgen dat uw facturen snel en professioneel worden geïncasseerd. 

Snel, transparant en persoonlijk; daar staan wij voor. Daarom gaan wij dezelfde dag nog voor u aan het werk als u uw incasso vóór 16.00 uur aan ons overdraagt. U kunt uw incasso’s online bij ons indienen en 24/7 de voortgang inzien via ons online portal. En wij stellen alles in het werk om de hoofdsom, de rente én de incassokosten voor u te verhalen. Geen resultaat? Dan bent u ons geen kosten verschuldigd.

  • No cure, no pay voor minnelijke incasso
  • Vaste incassospecialist voor al uw dossiers
  • Incasso online indienen en 24/7 inzage
  • >90% wordt minnelijk geïncasseerd
  • Specialist in zakelijke incasso

Start van ons incassotraject

1. Dossier indienen

Draag voor 16:00 uur uw vordering aan ons over en wij starten dezelfde dag uw incassozaak

2. Sommatie per post, e-mail en SMS

Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur per post, e-mail en SMS met een iDeal betaallink

3. Direct telefonisch contact

De dag na het verzenden van de sommatie nemen wij telefonisch contact op met uw debiteur

4. Betaling

Geïncasseerde bedragen worden gemiddeld binnen 2 dagen aan u overgemaakt

Heeft u vragen?

Bel ons op +31 (0)20 6538530 of e-mail naar info@hhlaw.nl 

Minnelijke incasso

In het minnelijke incassotraject werken wij op basis van no cure, no pay. U kunt uw dossier tot in detail online volgen en uw vaste contactpersoon en advocaat staan altijd voor u klaar. Wij houden uiteraard rekening met uw wensen en zorgen dat onze aanpak naadloos aansluit op uw voortraject.

Holthuizen Incasso advocaten

Direct actie

Wij schrijven uw debiteur uiterlijk binnen 24 uur aan en in al onze communicatie zit een iDeal betaallink, zodat uw debiteur gemakkelijk en snel kan betalen.

Advies vooraf

Voordat u een dossier aan ons uit handen geeft kunt u hierover altijd kosteloos (juridisch) advies bij ons inwinnen. 

Persoonlijke aanpak

U krijgt een vaste incassospecialist en een vaste advocaat toegewezen. Uw incassospecialist zal uw incassozaken van begin tot eind te behandelen en is uw primaire aanspreekpunt. Uw advocaat staat u bij in meer complexe zaken, gerechtelijke procedures en met juridisch advies.

24/7 online inzicht

U kunt de voortgang en resultaten van uw incassozaken volgen in ons online incassoportal HHonline. 

Minimaal kostenrisico

De Nederlandse incassowetgeving maakt het mogelijk om de kosten voor de incasso van uw vordering op uw debiteur te verhalen. Uw debiteur voldoet dus onze kosten en u ontvangt uw volledige hoofdsom. Bij ons krijgt u naast uw hoofdsom ook de voor u geïncasseerde rente. Wanneer uw vordering niet of niet geheel kan worden verhaald in het minnelijke incassotraject geldt no cure, no pay.  

Gerechtelijke incasso

In de meeste gevallen incasseren wij uw vordering zonder tussenkomst van de rechter. Dat sluit echter niet uit dat het in bepaalde gevallen toch nodig is om rechtsmaatregelen in te zetten om uw vordering te incasseren. Wij kunnen in dat geval alle mogelijke rechtsmaatregelen voor u inzetten en voor elk bedrag.

Holthuizen Incasso advocaten

Dagvaardingsprocedure 

Door uw debiteur te dagvaarden kunnen wij een vonnis behalen voor uw vordering. Met een vonnis heeft u meer mogelijkheden om uw vordering op uw debiteur te verhalen. Zo kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op de bankrekening van uw debiteur.

Faillissementsaanvraag

Voor zakelijke incasso is de faillissementsaanvraag een zeer effectieve rechtsmaatregel om uw vordering te verhalen. Vaak komt er onder de druk van de faillissementsaanvraag namelijk alsnog een oplossing met uw debiteur. Wanneer uw debiteur zelfs niet met een voorstel komt n.a.v. van een faillissementsaanvraag staat in de regel vast dat verhaal van uw vordering echt niet meer mogelijk is.

Conservatoir beslag  

Een conservatoir beslag is een beslaglegging waarbij je nog geen vonnis hebt en dient tot het zekerstellen van uw recht.  Door beslag te leggen op bijvoorbeeld een onroerende zaak, bankrekening of tegoeden van uw debiteur bij derden, heeft u de zekerheid dat vordering kan worden verhaald. Een conservatoir beslag dient altijd binnen 2 weken te worden opgevolgd met een dagvaarding in de hoofdzaak. Wij kunnen binnen 24 uur al een conservatoir beslag voor u leggen. 

Incasso kort geding

Dit is een spoedvoorziening om op kortere termijn dan een reguliere dagvaardingsprocedure een vonnis te behalen. Deze maatregel is met name geschikt voor onbetwiste vorderingen. Bij een incasso kort geding is er in de regel altijd een mondelinge behandeling van de zaak. 

Als u voor 16:00 uur uw incasso aan ons overdraagt, nemen wij vandaag nog contact op met uw debiteur.

Heeft u nog vragen? Of wilt u uw incassozaak eerst met ons bespreken? 

 

Vergelijk hier de verschillen tussen  incassopartners:

  Incasso-Advocaat Deurwaarder Incassobureau

No cure, no pay voor minnelijke incasso

Verplichte derdenrekening (uw gelden gewaarborgd)

Procederen voor zaken > € 25.000

Faillissementsaanvragen

Conservatoire beslaglegging (Beslaglegging voor vonnis)

Verplichte vakopleiding en bijscholing

Toezicht op handelen (tuchtrecht)

Beëdigd door rechtbank

Toegang tot informatie overheidsregisters

 

 

Ervaringen van onze klanten

Het voordeel van een incasso-advocaat

Wist u dat ons advocatenkantoor niet duurder is voor incassozaken dan een incassobureau of deurwaarder? Wij werken namelijk allemaal binnen dezelfde wettelijke kaders voor incassokosten.  Uw voordeel is echter dat u bij ons veel meer terug krijgt voor dat zelfde incassotarief.

Holthuizen Incasso advocaten

Juridische kennis & expertise

Complexere en betwiste dossiers worden direct door onze gespecialiseerde advocaten behandeld. Zo worden uw belangen direct daadkrachtig vertegenwoordigd en kan een gang naar de rechter vaak worden voorkomen. 

Alle rechtsmaatregelen direct beschikbaar

Alleen een advocaat kan alle rechtsmaatregelen inzetten om uw facturen te verhalen. Zo kunnen wij ook vorderingen boven €25.000,- aanhangig maken bij de rechtbank. Ook kunnen wij het faillissement van uw debiteur aanvragen en een conservatoir beslag leggen (beslag voor vonnis).

Aanvullend onderzoek

Elk dossier wordt door ons direct inhoudelijk beoordeeld. Waar nodig doen wij aanvullend onderzoek naar uw debiteur.

Hoogste opleidingsniveau:

Iedereen kan een incassobureau beginnen, een advocaat wordt je pas na een universitaire opleiding.

Toezicht door de Orde van Advocaten

Wij werken conform de wettelijke voorschriften en hierop wordt ook toegezien door de Orde van Advocaten. 

Toegang tot informatie overheidsregisters

Als advocatenkantoor hebben wij toegang tot informatie van de overheid, zoals de Basisregristratie Personen (BRP). 

Wilt u uw incasso overdragen? 

U kunt uw onbetaalde facturen eenvoudig aan ons overdragen met de knop onder deze tekst. Wilt u eerst nog advies? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Hieronder ziet u waar u bij ons op kan rekenen bij de incasso van uw vordering. 

Kosteloos advies vooraf

Voordat u een dossier aan ons uit handen geeft kunt u hierover altijd kosteloos (juridisch) advies bij ons inwinnen. 

Direct actie 

Uw debiteur wordt uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van uw dossier door ons gesommeerd. Dossiers voor 16:00 uur aangeleverd worden in de regel dezelfde dag nog opgestart.

Lage kosten

Uw debiteur betaalt de incassokosten en als verhaal van uw vordering niet mogelijk is geldt no win, no fee. Uw kostenrisico is daarmee minimaal. 

Vaste contactpersonen:

U krijgt een vaste incassospecialist en incasso-advocaat toegewezen die gedurende het hele traject voor u klaar staan en altijd telefonisch en per mail voor u bereikbaar zijn.

Online inzage

Ons online incassoportal geeft u 24/7 actueel inzicht in de voortgang van uw dossiers. 

Snel uw geld 

Ontvangen betalingen worden in gemiddeld 2 werkdagen naar u doorgestort. De gelden van onze cliënten worden verwerkt  conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uw geld wordt dus veilig beheerd.

Als u voor 16:00 uur uw incasso aan ons overdraagt, nemen wij vandaag nog contact op met uw debiteur.

Heeft u nog vragen? Of wilt u uw incassozaak eerst met ons bespreken? Ga dan naar onze contactpagina.

Incasso overdragen