Kennisbank

Bestuurdersaansprakelijkheid

Het aansprakelijk stellen van een bestuurder van een B.V. of N.V. indien er sprake is van bijvoorbeeld onbehoorlijk bestuur of faillissementsfraude.

kopieer link
Tip!

Dit is een zeer ingewikkelde en kostbare procedure met een ingewikkelde bewijslast. Indien deze procedure gewenst is, dient er voldoende bewijs te zijn tegen de bestuurder.

Conservatoir beslag

Dit betreft een beslaglegging voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Dit kan bijvoorbeeld op de bankrekening of onroerende zaken van de partij waarvan u geld heeft te vorderen. U kunt dit middel inzetten op het moment dat u een hoge vordering hebt en vreest dat u na afloop van de gerechtelijke procedure achter het net vist. Dit type beslaglegging kan alleen door een advocaat worden gedaan. Na het leggen van een conservatoir beslag moet er binnen 2 weken een dagvaarding worden uitgebracht om de zaak voor te leggen aan de rechter. Pas nadat de rechter uw vordering toewijst kunt u de middelen waarop beslag is gelegd opeisen en verkopen. 

kopieer link

Dagvaarding

Schriftelijk stuk voor het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure. Omschrijft de vordering van de eisende partij en gaat in op eventuele verweren van de tegenpartij.

kopieer link

Deurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een bij Koninklijk Besluit benoemde ambtenaar. De deurwaarder is belast met het uitbrengen van exploten, het leggen van beslag en de tenuitvoerlegging van vonnissen.

kopieer link

Eigendomsvoorbehoud

Geleverde producten blijven eigendom van de crediteur totdat de volledige vordering is voldaan.

kopieer link
Tip!

Het is raadzaam het eigendomsvoorbehoud op te nemen in algemene voorwaarden. Dit kan goed van pas komen bij een faillissement van schuldenaar, dan is het namelijk mogelijk de geleverde producten  terug te krijgen. De producten moeten wel herkenbaar zijn, bijv. een sticker van schuldeiser, en niet al verwerkt zijn.

Executietraject

Als middels een gerechtelijke procedure een winnend vonnis is verkregen, kan een deurwaarder dit vonnis ten uitvoer leggen ofwel executeren. In de regel gaat dit door beslag te leggen of bijvoorbeeld de bankrekening van uw debiteur of op loonbetalingen. 

kopieer link

Faillissementsaanvraag

Een aanvraag bij de rechter om een partij failliet te laten verklaren.

kopieer link
Tip!

Indien deze aanvraag gewenst is dient er een tweede vordering (steunvordering) op schuldenaar te zijn. Is deze er niet, kan het faillissement niet worden aangevraagd.

Incasso-advocaat

Advocaat gespecialiseerd in het incasseren van geldvorderingen. 

kopieer link
Tip!

Kijk of uw advocaat ook lid is van de VIA, dat is de Vereniging voor Incasso- en Procesadvocaten. Advocaten die bij deze vereniging zijn aangesloten zijn daadwerkelijk gespecialiceerd in incasso. 

Incassobureau

Een bedrijf dat zich bezig houdt met buitengerechtelijke incasso.

kopieer link

Minnelijke incasso

Bij minnelijke incasso wordt er zonder de inzet van rechtsmaatregelen getracht uw vordering te incasseren.

kopieer link

NOvA

Nederlandse Orde van Advocaten

kopieer link

WIK

Staat voor de Wet Incasso Kosten, officieel heet deze wet Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Bepaalt de hoogte van de incassokosten en wanneer deze gevorderd mogen worden bij incassozaken op particulieren. Voor bedrijven is deze wet van regelend recht, wat inhoud dat bedrijven hier onderling van mogen afwijken. Deze wet geldt dan slechts wanneer er  onderling niets is overeengekomen m.b.t. de incassokosten in overeenkomst of voorwaarden.

kopieer link
Tip!

Zorg altijd dat u een goed incassobeding in uw algemene voorwaarden opneemt. Ons kantoor adviseert u daar graag over. Als klant van Holthuizen Advocaten is dit advies kosteloos.

Contact

Heeft u meer vragen? Neem dan contact met ons op

Holthuizen Advocaten
Overschiestraat 55
1062 HN Amsterdam

+31(0)20 6538530
info@hhlaw.nl