Betalingsbemiddeling

Het klantvriendelijke alternatief voor incasso

 

  • Unieke aanpak: 7 dagen traject, 7% succesfee
  • Ter voorkoming van een incassotraject
  • Klantbehoud door coulante aanpak
  • Afspraken concreet vastgelegd

Betalingsbemiddeling

Betalingsbemiddeling is een alternatief voor een incassoprocedure waarbij de focus ligt op het behouden van een goede relatie met uw klant. 

Alternatief voor een incassotraject:

Deze oplossing kan worden ingezet wanneer er bij uw klant betalingsproblemen spelen, maar u nog steeds een commercieel belang heeft. Betalingsbemiddeling kan dan als alternatief op een incassotraject worden ingezet met als doel het behoud van klant én cash.

  • Bemiddeling voor betalingsachterstanden
  • Acceptabele oplossing voor crediteur én debiteur
  • Afspraken concreet vastgelegd
  • Klantrelatie blijft intact

Het verschil tussen incasso en betalingsbemiddeling:

Waar een incassotraject een meer dwingend karakter heeft is betalingsbemiddeling juist meer probleemoplossend. Daarnaast ontbreken bij betalingsbemiddeling de incassokosten en rente die een twistpunt kunnen worden en daarmee een oplossing in de weg kunnen staan.

De voordelen van betalingsbemiddeling:

Betalingsbemiddeling

Voorkomt incassomaatregelen, behoud uw klantrelatie

Klantbehoud

Coulante benadering en lage kosten zorgen dat uw klantrelatie niet wordt geschaad

7 dagen traject

Binnen 7 dagen is duidelijk hoe uw facturen worden voldaan en of een incassotraject voorkomen kan worden

Concrete afspraken

Gemaakte afspraken worden concreet en juridisch afdwingbaar vastgelegd

Heeft u meer vragen over betalingsbemiddeling?

Bel ons op +31 (0)20 6538530 of e-mail naar info@hhlaw.nl 

Ervaringen van onze klanten

Aanpak bij betalingsbemiddeling

Holthuizen Incasso advocaten

Betalingsbemiddeling is een non-incasso benadering voor het oplossen van betalingsproblemen gericht op klantbehoud. Wij bemiddelen met uw debiteur om een haalbare en acceptabele oplossing te vinden voor uw onbetaalde facturen. Alles draait om klantbehoud en het zoeken naar een passende oplossing voor beide partijen. 

Aanpak

Er worden geen of slechts minimale kosten aan uw debiteur doorbelast om de relatie niet te schaden.  Indien er geen oplossing kan worden bereikt kan er alsnog een incassotraject worden gestart.

Duidelijke kaders

U bepaalt vooraf binnen welke kaders wij betalingsafspraken namens u mogen maken. Denk dan aan maximale termijn van een betalingsregeling of het minimale schikkingsbedrag.

Urgentie

Het traject duurt maximaal 7 werkdagen. In die tijd moet duidelijk zijn of bemiddeling voor uw facturen mogelijk is. De 7 dagen termijn zorgt voor meer urgentie bij uw debiteur om snel tot een oplossing te komen. Na de 7 dagen kunnen er namelijk wel incassokosten kunnen worden gevorderd.

Kosten

Wij berekenen voor het betalingsbemiddeling traject een fee van 7% met een minimum van € 40,- exclusief btw. U kunt ervoor kiezen om deze kosten geheel zelf te dragen of de kosten te delen met uw debiteur. De kosten worden dus niet geheel op uw debiteur verhaald, omdat de kosten een oplossing niet in de weg moeten staan. 

Persoonlijke aanpak

Voor deze aanpak is het belangrijk dat u ons online een compleet dossier aanlevert met de contactgevens van uw klant. Wij trachten de bemiddeling namelijk zo discreet mogelijk uit te voeren. Het is daarom belangrijk dat wij uw debiteur persoonlijk kunnen bereiken per e-mail en telefoon.

Resultaat

Holthuizen Incasso advocaten

Het betalingsbemiddeling traject kan een aantal verschillende uitkomsten hebben. Wij werken daarbij binnen de kaders die u vooraf geeft voor het bereiken van een oplossing. Als bemiddeling niet mogelijk is kan alsnog een incassotraject worden opgestart.

Volledige betaling

Wij storten de betaling binnen gemiddeld 2 werkdagen naar u door.

Deelbetaling / schikking

Een deelbetaling kan uitstel van betaling voor het restantbedrag rechtvaardigen. Ook kan de vordering worden afgewikkeld met een schikking. Wij maken hierover concrete afspraken met uw debiteur.

Betalingsregeling

Een betalingsregeling wordt na uw akkoord vastgelegd in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, deze heeft rechtsgevolg en is dus juridisch afdwingbaar.

Garantstelling

Wij zorgen dat uw vordering wordt afgedekt met een persoonlijke garantie van de bestuurder of andere zekerheid, bijvoorbeeld een verpanding of cessie. Dit maakt het mogelijk om uw debiteur uitstel van betaling te geven met minimaal risico voor u als crediteur.

Incassotraject

Als bemiddeling voor uw vordering niet mogelijk is kan er eventueel een incassotraject worden opgestart. De zaak kan in dat geval op basis van onze reguliere incassovoorwaarden in behandeling worden genomen. Indien blijkt dat uw vordering betwist is kunnen onze advocaten desgewenst verweer voor u voeren.

Betaling niet mogelijk

Bij oninbaarheid van uw vordering of insolventie wordt het dossier gesloten.

Wilt u ons inschakelen voor een betalingsbemiddelingtraject?

Betalingsbemiddeling aanvragen

Of bel ons +31 (0)20 6538530 of e-mail naar info@hhlaw.nl